สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

{Announcement}
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio
—-
วันที่ 18 ตุลาคม 2564 – 25 พฤศจิกายน 2564
วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 4 ธันวาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 8 ธันวาคม 2564
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565
—-
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
เพจ งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ : WWW.BSRU.AC.TH
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://202.29.54.207/dev3/admission/register.php
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.bsru.ac.th
—-
ไม่มีคำอธิบาย