สาขาเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2

{Announcement}
สาขาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2
——
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 25 มกราคม 2565
วันสอบสัมภาษณ์ : 29 มกราคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565
——
สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th
——
CONTACT US
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
เพจ งานรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : https://www.facebook.com/BsruAdmission/
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ : WWW.BSRU.AC.TH
 
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฎ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา รอบที่1 Portfolio ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ (TCAS65) 1 ธ.ค. 64 25 ม.ก. 65 วันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 ม.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 2 ก.พ. 2565 ยืนยันสิทธิ์: วันที่ 7 8 ก.พ. 2565 CONTACT Portfolio โทร. 2473 7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998 WWW.FACEBOOK.COM/BSRUADMISSION สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ ADMISSION.BSRU.AC.TH R RAJABHAT BANSOMDEJCHAOPRAYA ออกแบบโดย สำนักประชาสัมทันธ์และสารสนเทศ ข้อมูล เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0-2473-7000 BSRU News Y PRinfo BSRU 1993"