ปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2565

{สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร}

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 สาขาวิชาฯ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ณ อาคาร 24 ชั้น 2

บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นทั้งคณาจารย์และนักศึกษา ดังภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#BSRU