นักศึกษาสาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดต้นแบบธุรกิจ STARTUP ในโครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจเริ่มต้น (STARTUP) ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2564

{สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร}

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 🥇🥇🥇🏅การประกวดต้นแบบธุรกิจ STARTUP ในโครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจเริ่มต้น (STARTUP) ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2564🌱🌱❤️🌹😁
 
ชื่อทีมธุรกิจ STS LAB AND GARDEN โดยนักศึกษา ดังนี้
1. นางสาวปิ่นชนก หวานสนิท
2. นางสาวลำดวน ธรรมธุระ
3. นางสาวอาทินาถ บุตรพรม
4. นางสาวอาริษา เพิ่มพงษ์ศิริ
5. นายธีรวัจน์ ชาคำ
และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
1. ผศ.ดร.สุนทรียา กาละวงศ์
2.ผศ.เพ็ญแข รุ่งเรือง
 
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#BSRU
 
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม