กิจกรรม สวนถาด สวนสวย ในรายวิชาไม้ดอกไม้ประดับ

{สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร}

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ 3 มีนาคม 2565 รายวิชาไม้ดอกไม้ประดับ ได้เรียนเชิญ อาจารย์ เติ้ล (อาจารย์เกศศรินทร์ แสงมณี) อาจารย์คนเก่ง มากด้วยประสบการณ์ในการจัดสวนมาสอนเทคนิค และถ่ายทอดประสบการณ์การจัดสวนแบบมืออาชีพให้กับนักศึกษาของสาขาวิชาฯ

#เกษตรพาเพลิน สร้างความสุข ให้เป็นอาชีพ

#สาขาเทคโนโลยีการเกษตร

#สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร

#BSRU

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ