รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2565 (TCAS65)

{สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร}

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2565 (TCAS65)
—-
วันรับสมัคร : 1 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 65
ประกาศรายชื่อ : 29 มีนาคม 65
สอบสัมภาษณ์ : 1 เมษายน 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 4 เมษายน 65
—-
สนใจกรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ : http://admission.bsru.ac.th
—-
สามารถสอบถามเกี่ยวกับการรับสมัครเรียนโดยตรงที่
เพจ https://www.facebook.com/BsruAdmission/ หรือโทรสอบถามจากสำนักส่งเสริมวิชาการ เบอร์ 024737000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
 
#บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความ