หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ “48 ชั่วโมง เก็บตัวอย่างพืชและสัตว์ แบบ DIY”

{สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร}

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “48 ชั่วโมง เก็บตัวอย่างพืชและสัตว์ แบบ DIY”

  • รอบที่ 1 ช่วงเดือน พฤษภาคม 2565
  • รอบที่ 2 ช่วงเดือน มิถุนายน 2565

++เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565++

++ค่าลงทะเบียนในการอบรม 2,800 บาทต่อคน++

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ได้ตามลิ้งค์นี้ —> https://forms.gle/kZrrWNqQ8r2XAZcw7

ไม่มีคำอธิบาย

#สาขาเทคโนโลยีการเกษตร

#สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร

#BSRU