โครงการศึกษาดูงานการจัดการความรู้เพื่อประกอบรายวิชาของสาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการศึกษาดูงานการจัดการความรู้เพื่อประกอบรายวิชาของสาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร

{สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร} คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ…

คณาจารย์สาขาเกษตรฯ จัดโครงการศึกษาดูงานและนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณาจารย์สาขาเกษตรฯ จัดโครงการศึกษาดูงานและนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

{สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล…

บริการวิชาการ ในกิจกรรม “การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานและการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์” ณ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ

บริการวิชาการ ในกิจกรรม “การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานและการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์” ณ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. คณาจ…

โครงการศึกษาดูงานและนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์อาชีพ

โครงการศึกษาดูงานและนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์อาชีพ

สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร จัดทำโครงการศึกษาดูงา…

กิจกรรมบริการวิชาการ การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ณ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

กิจกรรมบริการวิชาการ การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ณ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรได้รับเชิญให้ไปบริการวิชาก…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ

สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ…

กิจกรรมปฎิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเลี้ยงสัตว์ (ไก่เนื้อ) และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประกอบรายวิชาหลักการเลี้ยงสัตว์

กิจกรรมปฎิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเลี้ยงสัตว์ (ไก่เนื้อ) และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประกอบรายวิชาหลักการเลี้ยงสัตว์

การแปรรูปไก่เนื้อเป็นไก่อบชานอ้อย ไก่ต้มน้ำปลา และไก่สด…