โครงการศึกษาดูงานและนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์อาชีพ

โครงการศึกษาดูงานและนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์อาชีพ

สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร จัดทำโครงการศึกษาดูงา…

กิจกรรมบริการวิชาการ การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ณ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

กิจกรรมบริการวิชาการ การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ณ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรได้รับเชิญให้ไปบริการวิชาก…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ

สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ…

กิจกรรมปฎิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเลี้ยงสัตว์ (ไก่เนื้อ) และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประกอบรายวิชาหลักการเลี้ยงสัตว์

กิจกรรมปฎิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเลี้ยงสัตว์ (ไก่เนื้อ) และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประกอบรายวิชาหลักการเลี้ยงสัตว์

การแปรรูปไก่เนื้อเป็นไก่อบชานอ้อย ไก่ต้มน้ำปลา และไก่สด…