มาดูกันว่า “อาเซียนศึกษา” เราเรียนอะไรกัน!

UPDATE! ชวนดูคลิปแนะนำหลักสูตรวิชาอาเซียนศึกษา

คลิปนี้แนะนำโดยรุ่นพี่ในสาขาวิชา โดยพวกเขาจะมาบอกว่า อาเซียนศึกษาเรียนอะไรบ้าง
และเพราะเหตุใดจึงควรมาเรียนที่นี่กับเรา
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา