ติดต่อเรา

สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
อาคารพระยาวิเศษศุภวัฒน์ (อาคาร ๒๙)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑​ ซอยอิสรภาพ ๑๕​ ถนนอิสรภาพ
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐

ASEAN Studies Program
7 Fl. Building 29
Faculty of Humanities and Social Sciences
Bansomdejchaopraya Rajabhat University
1061 Soi Itsaraphap 15, Itsaraphap Road, Hiranruchi,
Thonburi, Bangkok, Thailand, 10600

Email: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/aseanstudiesbsru/

 500 total views,  1 views today