ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(ภาคปกติ) รอบที่ 4 รับตรงร่วมกัน (ADMISSION 2)
สมัครได้ที่ https://www.mytcas.com/

 340 total views,  1 views today