กิจกรรมสาขาวิชา

กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาอาเซียนศึกษา

🎈แม้โควิดจะรุกหนัก แต่เราก็รักไม่เปลี่ยนแปลง 🎈ช่วงค่ำวันนี้ (12 เมษายน 2564) #สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
จัดกิจกรรม “มัชฌิมนิเทศ” ให้กับนักศึกษาในสาขาผ่านโปรแกรม Zoom

งานนี้นอกจากการชี้แจงทำความเข้าใจกับนักศึกษาเรื่อง #ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ฉบับที่ 5 แล้ว เรายังได้พูดคุยอัพเดทการจัดการเรียนการสอน และประสบการณ์การเรียนออนไลน์ในภาคการศึกษาที่ผ่านมาอย่างเมามันส์

ไม่เพียงเท่านั้น อาจารย์ยังเปิดพื้นที่ให้นักศึกษายังได้ร่วมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องการให้สาขาวิชาจัดสรรให้
ทั้งในรูปแบบออนไลน์และรูปแบบออนไซต์ อยากไปไหน อยากทำอะไรจัดมา ครูอาจารย์ก็มานั่งเกาหัวกันต่อว่าจะพาพวกเราไปเรียนรู้
ทัศนาจรกันอย่างไรและเมื่อไหร่

แม้ว่าโลกกายภาพพวกเราจะต้องห่างกัน แต่เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันก็ทำให้บางอย่างมันดูง่ายขึ้นได้ #นะน้องนะ

ขอบคุณนักศึกษาและคณาจารย์ทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า #ครอบครัวอาเซียนศึกษา เขารักกันเหนียวแน่น
#ถึงมีน้อยแต่ก็รักมากเหมือนเดิม

– – – – – – – – – – – – – – – – –

ประมวลภาพโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
“กัมพูชา : ชุมทางทางวัฒนธรรมและพาณิชยกรรม”

ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
และทัศนศึกษาพระบรมมหาราชวัง โดยได้รับเกียรติจากคุณอมรรัตน์ จริงวาจา
มาเป็นผู้บรรยายพิเศษเรื่อง “ประวัติศาสตร์ศิลปะเขมรและสถานที่สำคัญในกัมพูชา”

 453 total views,  1 views today