หน้าแรก

สาขาวิชาอุตสาหกรรมชีวภาพ (วท.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

admin_bio

01/12/2021

admin_bio

04/11/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

admin_bio

09/11/2021

วนิดา ชื่นชัน

19/09/2021

admin_ccbsru

19/03/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาวิชา

ข่าวกิจกรรม