การรายงานตัวบัณฑิตและชำระเงินเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านระบบ BSRU App

{Announcement}

ประกาศ..มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเลื่อน..การรายงานตัวบัณฑิตและชำระเงินเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านระบบ BSRU App

{Announcement}

ประกาศ..มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเลื่อน..การรายงานตัวบัณฑิตและชำระเงินเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านระบบ BSRU App

จากเดิม เป็นวันที่ 15 – 22 สิงหาคม 2565
.

ขออภัยในความไม่สะดวก

ภาพ/ข้อมูลโดย : เพจ สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Similar Posts