ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย
——
ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

ประกาศ

Similar Posts