แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการเข้า BSRU APP ของบัณฑิตที่จะรายงานตัว

  • บัณฑิตที่ลืมรหัสผ่าน ทางสำนักคอมพิวเตอร์ได้ทำการ Reset รหัสผ่านของบัณฑิตทุกคนเป็นเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก ดังนั้นถ้าใครเคยเปลี่ยน password ตอนนี้จะเป็นเลข 13 หลักทั้งหมดค่ะ -วิธีการอัปโหลดรูปภาพชุดครุยหลังจากลงทะเบียนเข้าใช้งาน BSRU APP แล้ว ให้เปลี่ยนรูป Profile เป็นรูปถ่ายชุดครุยวิทยฐานะ เพื่อทางคณะกรรมการจะได้นำรูป มาจัดทำบัตรขอเฝ้า

Similar Posts