ปฏิทินวิชาการประจำภาคเรียนที่ 1/2565 และตารางสอนชดเชยประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ปฏิทินวิชาการประจำภาคเรียนที่ 1/2565 และตารางสอนชดเชยประจำภาคเรียนที่ 1/2565

การทำสัญญากู้ยืมและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา

การทำสัญญากู้ยืมและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา

รายละเอียดการทำสัญญากู้ยืมและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม…

การรายงานตัวบัณฑิตและชำระเงินเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านระบบ BSRU App

การรายงานตัวบัณฑิตและชำระเงินเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านระบบ BSRU App

{Announcement} ประกาศ..มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพ…

ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย

ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย

{Announcement}มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประก…

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยากา…

ประกาศกองทุนกู้ยืม กยศ.สำหรับนักศึกษาที่มีสถานะ ผู้กู้รายใหม่ ผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา

ประกาศกองทุนกู้ยืม กยศ.สำหรับนักศึกษาที่มีสถานะ ผู้กู้รายใหม่ ผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา

** ประกาศ **เฉพาะ สำหรับนักศึกษาที่มีสถานะ ผู้กู้รายใหม…

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณ…

{Announcement}มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 1/2565

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 1/2565

{Announcement}มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประก…