{Announcement}มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ ยกเลิกมาตรการการให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ ยกเลิกมาตรการการให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน

ยกเลิก Work From Home สายวิชาการและสายสนับสนุน ปฏิบัติร…

🎀 ขอต้อนรับ..นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

🎀 ขอต้อนรับ..นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สุ่…รั้ว “ม่วง-ขาว” บ้านแห่งความสำเร็จ บ้าน…

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๖๕

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๖๕

หัวข้อเรื่อง “ลูกสุริยะ ใฝ่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม”วันศ…

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1/2565 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1/2565 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 รอบเช้า เวลา 08.30 – 12…

📚 การแต่งกายชุดนักศึกษา ชั้นปีที่ 1มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

📚 การแต่งกายชุดนักศึกษา ชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เครื่องแบบชุดพิธี เครื่องแบบชุดนักศึกษาปกติ ร่วมรณรงค์แ…

{Up-Next}กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี 2565 หัวข้อเรื่อง “ลูกสุริยะ ใฝ่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม” สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 – 5 (ที่ยังไม่ผ่านกิจกรรมบังคับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย)

{Up-Next}
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี 2565 หัวข้อเรื่อง “ลูกสุริยะ ใฝ่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม” สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 – 5 (ที่ยังไม่ผ่านกิจกรรมบังคับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย)

สามารถเข้าร่วมกิจกรรม โดยลงทะเบียนผ่าน : https://bit.ly…

{Announcement}ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2565
|

{Announcement}
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2565

——สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 ตรวจสอบสถานะผู้…

ปฏิทินวิชาการประจำภาคเรียนที่ 1/2565 และตารางสอนชดเชยประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ปฏิทินวิชาการประจำภาคเรียนที่ 1/2565 และตารางสอนชดเชยประจำภาคเรียนที่ 1/2565

การทำสัญญากู้ยืมและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา

การทำสัญญากู้ยืมและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา

รายละเอียดการทำสัญญากู้ยืมและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม…