ข้อมูลส่วนตัว

ดร.ชัยวิชญ์  ม่วงหมี

เชื่อชาติ ไทย  สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

วันเกิด  20 ธันวาคม 2513

อายุ  46 ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน 45  ซ.เจริญนคร 20 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

เบอร์โทรศัพย์ 0946953987

Email: chaiyawit.m@bsru.ac.th