รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64) รอบที่ 2 Quota (ทั่วไป)

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64) รอบที่ 2 Quota (ทั่วไป)

{Announcement} สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64) รอบที่ 2 Quota (ทั่วไป) ---- เปิดรับสมัคร : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 - วันที่ 25 มีนาคม 2564 วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 3 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 6 เมษายน 2564 รายงานตัว : วันที่ 17 - 28 เมษายน 2564 ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2564 ---- CONTACT US โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998 เพจ งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน WWW.BSRU.AC.TH สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/ -----

การใช้งาน Microsoft Word สำหรับการจัดเอกสารทางวิชาการ

การใช้งาน Microsoft Word สำหรับการจัดเอกสารทางวิชาการ

📢ประกาศ ! สำนักคอมพิวเตอร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หัวข้อ "การใช้งาน Microsoft Word สำหรับการจัดเอกสารทางวิชาการ" 📅#กำหนดการอบรม 📍วันที่ 26 มีนาคม 2564 🕐เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. #ผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียนได้ที่ https://link.bsru.ac.th/7p หรือสแกน QR CODE

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) เข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) เข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

📌 ประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) เข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ Self-Study English Kit ผ่านโปรแกรม English Discoveries (pin) เพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการทดสอบค่ะ 👉 นักศึกษาเข้าอบรมการเข้าใช้ระบบ 👉 นักศึกษาทำข้อสอบ Placement Test ในวันเวลาที่กำหนด (ข้อสอบประมาณ 40-45 ข้อ) 👉 นักศึกษาศึกษาบทเรียนตามผลการทดสอบ Placement Test ของตนเอง 👉 รับ Serial Key กิจกรรมบังคับระดับคณะ / ประกาศนียบัตรผ่านการอบรม