หน้าแรก

Spread the love

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

admin_comsci

9 พฤษภาคม 2022

admin_comsci

12 เมษายน 2022

admin_comsci

9 กุมภาพันธ์ 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาวิชา

ข่าวกิจกรรม/โครงการ

ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ

19 กันยายน 2021

ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ

19 กันยายน 2021

admin_comsci

1 กรกฎาคม 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป