สาขาภาษาอังกฤษ(ค.บ.)

ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

Admission 1 (Portfolio) | B.Ed. in English (4-Year Programme) | BSRU

The English Programme (B.Ed.) is accepting applications for ADMISSION 1 (Portfolio) on 10-15 November 2020 to Bachelor of Education in English (4-year programme). To find more about our programme, please visit: >> our official website: site.bsru.ac.th/enged >> or Facebook page: englishteacherbsru To apply for ADMISSION 1 (Portfolio), click here: http://admission.bsru.ac.th

chalermsup.ka

26/10/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ยืน ๑ กรุงธนบุรี

ยืน ๑ กรุงธนบุรี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามเชิงประวัติศาสตร์ กรุงธนบุรีชิงเงินรางวัลว่า ๑๕,๐๐๐ บาทวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ฟรี แพ็กเกจท่องเที่ยว ทอดน่อง…ล่องเรือ ลุ้นรับรางวัล บัตรกำนัลรับประทานอาหารสยาม – โปรตุเกส บ้านสกุลทอง ชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี กรุงเทพฯ และรางวัลพิเศษอีกมากมาย สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและหลักเกณฑ์ได้ที่ : คลิกติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsruโทรศัพท์ : ๐๘๑ ๐๑๓ ๔๔๓๐ : คุณลูกตาล / ๐๙๘ ๙๐๙ ๘๕๖๑ : คุณต้น

admin_ccbsru

19/03/2021

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดอบรมแกนนำ “วิศวกรสังคม” (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดอบรมแกนนำ “วิศวกรสังคม” (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ —- วันที่ 18 – 20 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา —- สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจหลักของมหาวิทยาลัย  BSRU News

admin_ccbsru

19/03/2021

Admission 1 (Portfolio) | B.Ed. in English (4-Year Programme) | BSRU

The English Programme (B.Ed.) is accepting applications for ADMISSION 1 (Portfolio) on 10-15 November 2020 to Bachelor of Education in English (4-year programme). To find more about our programme, please visit: >> our official website: site.bsru.ac.th/enged >> or Facebook page: englishteacherbsru To apply for ADMISSION 1 (Portfolio), click here: http://admission.bsru.ac.th

chalermsup.ka

26/10/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาวิชา

ข่าวกิจกรรม/โครงการ

Admission 1 (Portfolio) | B.Ed. in English (4-Year Programme) | BSRU

The English Programme (B.Ed.) is accepting applications for ADMISSION 1 (Portfolio) on 10-15 November 2020 to Bachelor of Education in English (4-year programme). To find more about our programme, please visit: >> our official website: site.bsru.ac.th/enged >> or Facebook page: englishteacherbsru To apply for ADMISSION 1 (Portfolio), click here: http://admission.bsru.ac.th

chalermsup.ka

26/10/2020

English Preparation Course for the First-Year Students of the English Programme (B.Ed.) of Faculty of Humanities and Social Sciences

All the freshmen of English Programme (B.Ed.) are requested to attend English Preparation Course for the First-Year Students of the English Programme (B.Ed.) of Faculty of Humanities and Social Sciences on the 10th to the 11th of August 2020 from 9 am to 6 pm at Room 300501, 5th floor, Building no.30 (Faculty of Education). All the […]

chalermsup.ka

11/07/2020

Registration and Teaching Timetables for 1/2020 | การลงทะเบียนและตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2563

รายละเอียดการลงทะเบียน –สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) >> ตารางสอน (ห้องเรียนตรวจสอบจากระบบ MIS) D1 D2 –สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) >> กำหนดการและรายวิชาลงทะเบียน JPEG | ตารางสอน (ห้องเรียนตรวจสอบจากระบบ MIS) D1 D2 –สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) >> กำหนดการและรายวิชาลงทะเบียน JPEG | ตารางสอน (ห้องเรียนตรวจสอบจากระบบ MIS) D1 D2 –สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) >> กำหนดการและรายวิชาลงทะเบียน JPEG | ตารางสอน (ห้องเรียนตรวจสอบจากระบบ MIS) D1 D2 –สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (รหัส 59) >> กำหนดการและรายวิชาลงทะเบียน JPEG

chalermsup.ka

27/05/2020