สาขาภาษาอังกฤษ(ค.บ.)

ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

ADMISSION: Portfolio (Round 1) No.2

เรียนกับเรา จบไปเป็นครู แล้วใส่ชุดข้าราชการสวมชุดครุย มารับปริญญากันนะครับ … สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับนักเรียนหนู ๆ ในรอบแฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 25 มกราคม 2565 สมัครได้ที่ admission.bsru.ac.th The English Programme (B.Ed.) is accepting applications for ADMISSION 1 (Portfolio) No.2 from NOW to 25 JANUARY 2022 to Bachelor of Education in English. To find out more about our programme, […]

chalermsup.ka

30/12/2021

ADMISSION: Portfolio (Round 1)

“เรียนครุอิ๊งกับเราวันนี้ เป็นครูอิ๊งในวันหน้า”สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร 4 ปี พุทธศักราช 2562 สมัครได้แล้ววันนี้ที่ http://admission.bsru.ac.th เข้ามารู้จักเราได้ที่ http://site.bsru.ac.th/enged สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 แล้วเจอกันนะครับ The English Programme (B.Ed.) is accepting applications for ADMISSION 1 (Portfolio) from NOW to 25 NOVEMBER 2021 to Bachelor of Education in English. To find out more about our programme, please visit our […]

chalermsup.ka

13/11/2021

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ 4 DIRECT ADMISSION ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ 4 DIRECT ADMISSION ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจหลักของมหาวิทยาลัยhttps://link.bsru.ac.th/3mu

chalermsup.ka

02/07/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

Project Summary Report: Techniques and Innovation Development for Teaching English

From the 27th of March to the 10th of April 2022, the English Programme (B.Ed.) of the Faculty of Humanities and Social Sciences held a 34-hour intensive training course on Techniques and Innovation Development for Teaching English via MS Teams. The purpose of the training was to prepare the BSRU English-major students (B.Ed.) for the upcoming practicum at school as well as to […]

chalermsup.ka

21/04/2022

Techniques and Innovation Development for Teaching English

The English Programme (B.Ed.) invites all the students to take part in a training on “Techniques and Innovation Development for Teaching English” to prepare and develop their English teaching skills before beginning a practicum in the forthcoming semester. The training will be held from the 27th of March to the 10th of April 2022 (the […]

chalermsup.ka

24/03/2022

ADMISSION: Portfolio (Round 1) No.2

เรียนกับเรา จบไปเป็นครู แล้วใส่ชุดข้าราชการสวมชุดครุย มารับปริญญากันนะครับ … สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับนักเรียนหนู ๆ ในรอบแฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 25 มกราคม 2565 สมัครได้ที่ admission.bsru.ac.th The English Programme (B.Ed.) is accepting applications for ADMISSION 1 (Portfolio) No.2 from NOW to 25 JANUARY 2022 to Bachelor of Education in English. To find out more about our programme, […]

chalermsup.ka

30/12/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาวิชา

Project Summary Report: Techniques and Innovation Development for Teaching English

From the 27th of March to the 10th of April 2022, the English Programme (B.Ed.) of the Faculty of Humanities and Social Sciences held a 34-hour intensive training course on Techniques and Innovation Development for Teaching English via MS Teams. The purpose of the training was to prepare the BSRU English-major students (B.Ed.) for the upcoming practicum at school as well as to […]

chalermsup.ka

21/04/2022

Techniques and Innovation Development for Teaching English

The English Programme (B.Ed.) invites all the students to take part in a training on “Techniques and Innovation Development for Teaching English” to prepare and develop their English teaching skills before beginning a practicum in the forthcoming semester. The training will be held from the 27th of March to the 10th of April 2022 (the […]

chalermsup.ka

24/03/2022

Orientation Day for All the New Students of Bachelor of Education Programme in English

The English Programme (B.Ed.) of Faculty of Humanities and Social Sciences invites all the new students to “Orientation Day for All the New Students of Bachelor of Education Programme in English” which will be held on the 4th of August 2021 at 1 pm. The details of the meeting platform are shown in the PR […]

chalermsup.ka

28/07/2021

ข่าวกิจกรรม/โครงการ

Project Summary Report: Techniques and Innovation Development for Teaching English

From the 27th of March to the 10th of April 2022, the English Programme (B.Ed.) of the Faculty of Humanities and Social Sciences held a 34-hour intensive training course on Techniques and Innovation Development for Teaching English via MS Teams. The purpose of the training was to prepare the BSRU English-major students (B.Ed.) for the upcoming practicum at school as well as to […]

chalermsup.ka

21/04/2022

โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (English for Freshmen)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ขอให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 64) ทุกคน ตามรายละเอียดในโปสเตอร์– สำหรับนักศึกษาที่รายงานตัวมาในรอบ Portfolio (รอบ 1) และรอบ Quota (รอบ 2) จะเข้าเรียนเป็นกลุ่มที่ 1 ผ่าน ระบบ Speexx ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564 (ปฐมนิเทศการใช้ Speexx ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ผ่าน YouTube Live เวลา 10.00 – 11.30 น.)– สำหรับนักศึกษาที่รายงานตัวมาในรอบ Admission (รอบ 3) และรอบ Direct Admission (รอบ 4) จะเข้าเรียนเป็นกลุ่มที่ 2 ผ่าน ระบบ Speexx […]

chalermsup.ka

02/07/2021

โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า

โครงการดี ๆ สำหรับบัณฑิตจบใหม่และศิษย์เก่าที่ประสงค์จะสอบครูผู้ช่วยที่กำลังจะถึงนี้ คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการติวก่อนสอบ (โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า) ขึ้นร่วมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ของเรา 2 วัน ในวันที่ 13 และ 16 กรกฎาคม 2564 หากใครสนใจเจอกันได้ออนไลน์ผ่าน Zoom meeting ตามรายละเอียดดังนี้ Zoom Meeting ID: 733 019 1038Passcode: 111444

chalermsup.ka

02/07/2021