หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(Bachelor of Education Program in English)

The English Programme (B.Ed) of the Faculty of Humanities and Social Sciences, Bansomdejchaopraya Rajabhat University, provides students with high-quality English and English language teaching to enhance their English proficiency and cultivate the essential and fundamental teaching methods in order to prepare them to become quality Thai teachers of English upon graduation. There are two active curricula of the English Programme (B.Ed.) as follows:

Please click to download the full document file(s) above (mainly in Thai language). For English version, please click the four icons on the right.

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
Bachelor of Education Program in English

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Faculty of Humanities and Social Sciences

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  ก.ค. 19, 2022
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ …

English for Freshmen (โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565)

  ก.ค. 11, 2022
ประชาสัมพันธ์จากสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ป…

โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (English for Freshmen)

  ก.ค. 2, 2021
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ขอให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเ…

English Programme (B.Ed.), Faculty of Humanities and Social Sciences
Bansomdejchaopraya Rajabhat University
1061 Soi Itsaraphap, Itsaraphap Road, Hiranruchi Thonburi, Bangkok, Thailand 10600
Office Phone No.: 02 473 7000 ต่อ 5080
E-mail: [email protected]