สาขาภาษาอังกฤษ(ค.บ.)

ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ 4 DIRECT ADMISSION ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ 4 DIRECT ADMISSION ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจหลักของมหาวิทยาลัยhttps://link.bsru.ac.th/3mu

chalermsup.ka

02/07/2021

Admission 1 (Portfolio) | B.Ed. in English (4-Year Programme) | BSRU

The English Programme (B.Ed.) is accepting applications for ADMISSION 1 (Portfolio) on 10-15 November 2020 to Bachelor of Education in English (4-year programme). To find more about our programme, please visit: >> our official website: site.bsru.ac.th/enged >> or Facebook page: englishteacherbsru To apply for ADMISSION 1 (Portfolio), click here: http://admission.bsru.ac.th

chalermsup.ka

26/10/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

Orientation Day for All the New Students of Bachelor of Education Programme in English

The English Programme (B.Ed.) of Faculty of Humanities and Social Sciences invites all the new students to “Orientation Day for All the New Students of Bachelor of Education Programme in English” which will be held on the 4th of August 2021 at 1 pm. The details of the meeting platform are shown in the PR […]

chalermsup.ka

28/07/2021

โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (English for Freshmen)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ขอให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 64) ทุกคน ตามรายละเอียดในโปสเตอร์– สำหรับนักศึกษาที่รายงานตัวมาในรอบ Portfolio (รอบ 1) และรอบ Quota (รอบ 2) จะเข้าเรียนเป็นกลุ่มที่ 1 ผ่าน ระบบ Speexx ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564 (ปฐมนิเทศการใช้ Speexx ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ผ่าน YouTube Live เวลา 10.00 – 11.30 น.)– สำหรับนักศึกษาที่รายงานตัวมาในรอบ Admission (รอบ 3) และรอบ Direct Admission (รอบ 4) จะเข้าเรียนเป็นกลุ่มที่ 2 ผ่าน ระบบ Speexx […]

chalermsup.ka

02/07/2021

โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า

โครงการดี ๆ สำหรับบัณฑิตจบใหม่และศิษย์เก่าที่ประสงค์จะสอบครูผู้ช่วยที่กำลังจะถึงนี้ คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการติวก่อนสอบ (โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า) ขึ้นร่วมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ของเรา 2 วัน ในวันที่ 13 และ 16 กรกฎาคม 2564 หากใครสนใจเจอกันได้ออนไลน์ผ่าน Zoom meeting ตามรายละเอียดดังนี้ Zoom Meeting ID: 733 019 1038Passcode: 111444

chalermsup.ka

02/07/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาวิชา

Orientation Day for All the New Students of Bachelor of Education Programme in English

The English Programme (B.Ed.) of Faculty of Humanities and Social Sciences invites all the new students to “Orientation Day for All the New Students of Bachelor of Education Programme in English” which will be held on the 4th of August 2021 at 1 pm. The details of the meeting platform are shown in the PR […]

chalermsup.ka

28/07/2021

โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า

โครงการดี ๆ สำหรับบัณฑิตจบใหม่และศิษย์เก่าที่ประสงค์จะสอบครูผู้ช่วยที่กำลังจะถึงนี้ คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการติวก่อนสอบ (โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า) ขึ้นร่วมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ของเรา 2 วัน ในวันที่ 13 และ 16 กรกฎาคม 2564 หากใครสนใจเจอกันได้ออนไลน์ผ่าน Zoom meeting ตามรายละเอียดดังนี้ Zoom Meeting ID: 733 019 1038Passcode: 111444

chalermsup.ka

02/07/2021

ข่าวกิจกรรม/โครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (English for Freshmen)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ขอให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 64) ทุกคน ตามรายละเอียดในโปสเตอร์– สำหรับนักศึกษาที่รายงานตัวมาในรอบ Portfolio (รอบ 1) และรอบ Quota (รอบ 2) จะเข้าเรียนเป็นกลุ่มที่ 1 ผ่าน ระบบ Speexx ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564 (ปฐมนิเทศการใช้ Speexx ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ผ่าน YouTube Live เวลา 10.00 – 11.30 น.)– สำหรับนักศึกษาที่รายงานตัวมาในรอบ Admission (รอบ 3) และรอบ Direct Admission (รอบ 4) จะเข้าเรียนเป็นกลุ่มที่ 2 ผ่าน ระบบ Speexx […]

chalermsup.ka

02/07/2021

โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า

โครงการดี ๆ สำหรับบัณฑิตจบใหม่และศิษย์เก่าที่ประสงค์จะสอบครูผู้ช่วยที่กำลังจะถึงนี้ คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการติวก่อนสอบ (โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า) ขึ้นร่วมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ของเรา 2 วัน ในวันที่ 13 และ 16 กรกฎาคม 2564 หากใครสนใจเจอกันได้ออนไลน์ผ่าน Zoom meeting ตามรายละเอียดดังนี้ Zoom Meeting ID: 733 019 1038Passcode: 111444

chalermsup.ka

02/07/2021

Admission 1 (Portfolio) | B.Ed. in English (4-Year Programme) | BSRU

The English Programme (B.Ed.) is accepting applications for ADMISSION 1 (Portfolio) on 10-15 November 2020 to Bachelor of Education in English (4-year programme). To find more about our programme, please visit: >> our official website: site.bsru.ac.th/enged >> or Facebook page: englishteacherbsru To apply for ADMISSION 1 (Portfolio), click here: http://admission.bsru.ac.th

chalermsup.ka

26/10/2020