โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (English for Freshmen)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ขอให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 64) ทุกคน ตามรายละเอียดในโปสเตอร์– สำหรับนักศึกษาที่รายงานตัวมาในรอบ Portfolio (รอบ 1) และรอบ Quota (รอบ 2) จะเข้าเรียนเป็นกลุ่มที่ 1 ผ่าน ระบบ Speexx ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564 (ปฐมนิเทศการใช้ Speexx ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ผ่าน YouTube Live เวลา 10.00 – 11.30 น.)– สำหรับนักศึกษาที่รายงานตัวมาในรอบ Admission (รอบ 3) และรอบ Direct Admission (รอบ 4) จะเข้าเรียนเป็นกลุ่มที่ 2 ผ่าน ระบบ Speexx […]

chalermsup.ka

02/07/2021

โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า

โครงการดี ๆ สำหรับบัณฑิตจบใหม่และศิษย์เก่าที่ประสงค์จะสอบครูผู้ช่วยที่กำลังจะถึงนี้ คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการติวก่อนสอบ (โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า) ขึ้นร่วมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ของเรา 2 วัน ในวันที่ 13 และ 16 กรกฎาคม 2564 หากใครสนใจเจอกันได้ออนไลน์ผ่าน Zoom meeting ตามรายละเอียดดังนี้ Zoom Meeting ID: 733 019 1038Passcode: 111444

chalermsup.ka

02/07/2021

Admission 1 (Portfolio) | B.Ed. in English (4-Year Programme) | BSRU

The English Programme (B.Ed.) is accepting applications for ADMISSION 1 (Portfolio) on 10-15 November 2020 to Bachelor of Education in English (4-year programme). To find more about our programme, please visit: >> our official website: site.bsru.ac.th/enged >> or Facebook page: englishteacherbsru To apply for ADMISSION 1 (Portfolio), click here: http://admission.bsru.ac.th

chalermsup.ka

26/10/2020

English Preparation Course for the First-Year Students of the English Programme (B.Ed.) of Faculty of Humanities and Social Sciences

All the freshmen of English Programme (B.Ed.) are requested to attend English Preparation Course for the First-Year Students of the English Programme (B.Ed.) of Faculty of Humanities and Social Sciences on the 10th to the 11th of August 2020 from 9 am to 6 pm at Room 300501, 5th floor, Building no.30 (Faculty of Education). All the […]

chalermsup.ka

11/07/2020

Registration and Teaching Timetables for 1/2020 | การลงทะเบียนและตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2563

รายละเอียดการลงทะเบียน –สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) >> ตารางสอน (ห้องเรียนตรวจสอบจากระบบ MIS) D1 D2 –สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) >> กำหนดการและรายวิชาลงทะเบียน JPEG | ตารางสอน (ห้องเรียนตรวจสอบจากระบบ MIS) D1 D2 –สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) >> กำหนดการและรายวิชาลงทะเบียน JPEG | ตารางสอน (ห้องเรียนตรวจสอบจากระบบ MIS) D1 D2 –สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) >> กำหนดการและรายวิชาลงทะเบียน JPEG | ตารางสอน (ห้องเรียนตรวจสอบจากระบบ MIS) D1 D2 –สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (รหัส 59) >> กำหนดการและรายวิชาลงทะเบียน JPEG

chalermsup.ka

27/05/2020

Technology-Enhanced Language Learning for Online Classroom Practice

Regarding the continuous spread of Coronavirus 2019 (COVID-19) throughout the nation, it affects the temporary closure of the University, and of course, learning and teaching management. English Programme (B.Ed.) has realised the situation well and encouraged all the lecturers to utilise technology-enhanced language learning for their classroom practice with various social networking site (SNS) platforms. […]

chalermsup.ka

13/04/2020