TCAS Admission 2563 Round 3 (Admission 1)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (TCAS 63) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)
——
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก
ได้ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
——
สมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com
จำนวนรับ 1,762 คน