ประกาศ การชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียด นักศึกษาที่แจ้งความจำนงขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 จากผลกระทบของไวรัส COVID-19

ประกาศ การชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียด นักศึกษาที่แจ้งความจำนงขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 จากผลกระทบของไวรัส COVID-19
** โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน
ตอนนี้นักศึกษาทั้งหมดจะมีการแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ
1. นักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมในภาคเรียนที่ 2/2562 เสร็จสิ้น ภายใน 12 เมษายน 2563
1.1 กองคลังประกาศรายชื่อ เพื่อให้เข้าเว็บไซต์ทำการบันทึกข้อมูลเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1.2 วันที่ 16 เม.ย. 2563 เวลา 13.00 น. เข้าไปที่เว็บไซต์ http://refund.bsru.ac.th
– ในเว็บไซต์จะมีให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และ ช่องทางการรับเงินเลขที่บัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ฯ
– หากไม่ทราบเลขบัญชี หรือบัญชีไม่เคลื่อนไหว ภายใน 1 ปี ให้นำบัตรนักศึกษาและบัตรประชาชน ติดต่อ ธ.ไทยพาณิชย์ฯ ทุกสาขา
– อนุญาตให้ใช้บัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ฯ ของผู้เกี่ยวข้อง (บุคคลในครอบครัว) ในกรณีจำเป็น
1.3 นักศึกษาต้องบันทึกข้อมูลลงเว็บไซต์ภายในวันที่ 8 พ.ค. 2563 จะได้รับเงินคืนเป็นรอบแรก
1.4 เมื่อข้อมูลเรียบร้อยแล้วทางมหาวิทยาลัยจะทำการโอนเงินให้นักศึกษาในรอบแรก ไม่เกิน 15 พ.ค. 2563
2. นักศึกษาที่ไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 หรือชำระหลังจากวันที่ 12 เมษายน 2563
2.1 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับเงินคืนตามประกาศฯ ต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
2.2 เริ่มกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ http://refund.bsru.ac.thด้ตั้งแต่ 10 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
2.3 ช่องทางติดต่อ
– กองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มีเจ้าหน้าที่สลับมาทำงานช่วงเดือน เมษายน 2563 วันจันทร์ – พฤหัสบดี 9.00 น. – 12.00 น. และหากสถานการณ์ปกติ เดือน พฤษภาคม 2563 จะเปิดให้บริการเต็มเวลา

– เพจกองคลัง

2.4 นักศึกษาที่ไม่ค้างชำระ กรอกข้อมูลในเว็บไซต์ http://refund.bsru.ac.thด้ตั้งแต่ 10 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
รายชื่อนักศึกษาในส่วนกลุ่มที่ 1 ขอให้ดูรายชื่อได้ตามนี้ (เรียงตามคณะและรหัสจากน้อยไปมาก)
แบบ Google Doc
แบบ PDF
ตรงนี้คือคำถามที่พบบ่อย จะนำมารวมตรงนี้นะครับ
เว็บไซต์ใช้รหัสผ่านเข้าอย่างไร
– เข้าเหมือนกับระบบ MIS ครับ
ไม่มีเลขบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ทำอย่างไรดี
– ติดต่อธนาคารตามข้อ 1 ครับ ธนาคารไม่ได้ปิดบัญชีของท่าน
ใช้บัญชีธนาคารอื่นหรือพร้อมเพย์ได้หรือไม่
– ไม่ได้ครับ จากที่ได้ประชุมหลายฝ่ายแล้วพบว่า มีปัจจัยหลายๆอย่างที่ขอสงวนสิทธิ์ให้โอนได้เพียงช่องทางเดียว ต้องขออภัยในเรื่องนี้ด้วย
แต่ละคนได้เงินคืนเท่าไหร่
– 20% ของค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงคณะ ค่าพัฒนาสาขา (ไม่ใช่ค่าเทอมทั้งหมด) จะอยู่ราวๆ 1000-3000 กว่าบาทต่อคน อัตราที่แน่นอนจะประกาศอีกครั้ง