Requested to Scan the Thai Chana QR Code before Entering the Faculty of Education Building

คณะครุศาสตร์ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคนที่จะเข้าตึกครุศาสตร์ทุกครั้ง อย่าลืมสแกน QR Code ไทยชนะ นะครับ เรื่มตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2563 นี้ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครับ จะมี QR Code ติดไว้ที่หน้าตึก สอกนเข้าและสแกนออกด้วยนะครับ แอดไม่อยากเห็นนักศึกษาคนไหนนอนค้างคืนที่ตึกนะครับ