โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (English for Freshmen)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ขอให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 64) ทุกคน ตามรายละเอียดในโปสเตอร์
– สำหรับนักศึกษาที่รายงานตัวมาในรอบ Portfolio (รอบ 1) และรอบ Quota (รอบ 2) จะเข้าเรียนเป็นกลุ่มที่ 1 ผ่าน ระบบ Speexx ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564 (ปฐมนิเทศการใช้ Speexx ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ผ่าน YouTube Live เวลา 10.00 – 11.30 น.)
– สำหรับนักศึกษาที่รายงานตัวมาในรอบ Admission (รอบ 3) และรอบ Direct Admission (รอบ 4) จะเข้าเรียนเป็นกลุ่มที่ 2 ผ่าน ระบบ Speexx ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564 (ปฐมนิเทศการใช้ Speexx ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ผ่าน YouTube Live เวลา 10.00 – 11.30 น.)

Links ที่จำเป็นต่าง ๆ ในการเรียนออนไลน์กับ Speexx สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)
**รอบที่ 1 นี้สำหรับนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 1 – Portfolio และรอบที่ 2 – Quota และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา**

1. ค้นหา Username และ Password ในการสมัครเข้าใช้งาน Speexxreg.speexx.co.th/bsru
– ระบุรหัสนักศึกษา (64xxxxxxxx)
– ชื่อภาษาไทย (เฉพาะชื่อ ไม่ต้องใส่นามสกุล)
2. Log-in ในการเข้าเรียนportal.speexx.com
3. วิดีโอขั้นตอนการทำเเบบทดสอบภาษาอังกฤษ (Online Test)https://youtu.be/-qz7QblE1-A
4. Google form ที่ใช้ในการแนบวุฒิบัตรเพื่อขอรับ Serial keyhttps://forms.gle/RZ26geEHFL4Ru1v49
5. ติดปัญหาหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามทีมงานได้ที่Line: @speexxsupport
E-mail: support@speexx.co.th
Call: 02-581-1222-5 / 081-350-8044
6. เช็ครหัสนักศึกษา (สำหรับนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 1 – Portfolio และรอบที่ 2 – Quota และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว)http://link.bsru.ac.th/student_info