การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควต้า (ทั่วไป)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ 2 Quota (ทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ด้วยวิธีการคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์
ขอให้ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ากลุ่มไลน์ เพื่อรับทราบการนัดหมายและส่งเอกสารเพิ่มเติมก่อนวันสัมภาษณ์
โดยผู้สมัครสามารถสแกน QR Code ในภาพ หรือคลิก ที่นี่ เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ดังกล่าว
แชร์หน้านี้