ประกาศ
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ปิดการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ ตามประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6/2564
ตั้งแต่วันที่ 12 – 25 กรกฎาคม 2564
————————–——————-
หากนักศึกษาต้องการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน/2563 ลงไป หรือ ค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ สามารถสอบถามใน Inbox เพจกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
https://www.facebook.com/financebsru(เพจนี้)
หรือ Scan QR Code นี้
————————–——————-
เบอร์โทรศัพท์ภายใน (กรณีมีเจ้าหน้าที่สลับมาปฏิบัติงาน) 02-473-7000 ต่อ 1202

แชร์หน้านี้