ช่องทางการติดต่อ

ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่และคณาจารย์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

โทรศัพท์  02-473-7000 ต่อ 2042

 


Facebook Page: English Humanities BSRU

 

สำนักงานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาคาร 27 ชั้น 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ห้อง 2705 K, J, I

แชร์หน้านี้