ช่องทางรับข้อร้องเรียน

ช่องทางรับข้อร้องเรียน

เว็บเพจนี้ เป็นช่องทางสำหรับรับข้อร้องเรียนของนักศึกษาปัจจุบันในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นักศึกษาที่พบปัญหา สามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ ที่นี่

แชร์หน้านี้