ปฏิทินกิจกรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 1ปีการศึกษา 2565 (เดือนกรกฎาคม)

ปฏิทินกิจกรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ปีการศึกษา 2565 (เดือนกรกฎาคม)

***Update***สรุปปฏิทินกิจกรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 1ปีการศ…

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มบส. เข้าเยี่ยมชมห้องเกียรติประวัติฯ และเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา ผ่านทางระบบออนไลน์ 360 องศา

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มบส. เข้าเยี่ยมชมห้องเกียรติประวัติฯ และเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา ผ่านทางระบบออนไลน์ 360 องศา

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิ…

หลักสูตรการประกอบและบริการอาหาร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 25 มกราคม 2565

หลักสูตรการประกอบและบริการอาหาร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 25 มกราคม 2565

หลักสูตรการประกอบและบริการอาหาร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 1 Portfolio ตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤศจิกายน 2564

หลักสูตรการประกอบและบริการอาหาร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 1 Portfolio ตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤศจิกายน 2564

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานระยะที่ 2 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานระยะที่ 2 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่งกำลังใจต้านภัย COVID-19 ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่งกำลังใจต้านภัย COVID-19 ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2563

*** ประกาศ ***(โปรดอ่านให้ครบถ้วน)ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ…

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขยายเวลาการชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขยายเวลาการชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขยายเวลาการ…

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคพิเศษ รอบ 2

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 25…

รอบที่ 2 QUOTA (ทั่วไป) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 (TCAS64)

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 25…