ประกาศสาขาวิชาธุรกิจอิสลาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม คณะมนุษย์ฯ มบส.

ยินดีต้อนรับทุกท่าน สุ่ รั้ว มบส.

selamat datang ke jurusan perniagaan islam.