สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ
นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานในสถานประกอบการที่ทำการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ

  1. นาย โอม สัตนาโค ตำแหน่ง : Cluster IT Officer (leavel8) บริษัท : Hilton sukhumvit Bangkok

2. นางสาว จิตนา บุดดีภักดิ์ ตำแหน่ง : Project Manager บริษัท : Advance research group

3. นางสาว วรินดา สลีอ่อน ตำแหน่ง : UX/UI Designs บริษัท : แมนพาวสตูดิโอ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

#สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Similar Posts