ประวัติส่วนตัว

นางสาวกรรณิการ์ กรงทอง

เกิดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2507

อาชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

สถานที่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โทรศัพท์ 089-7896015

e-mail