ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฉบับที่ 1/2564 – ให้งดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา และหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้…

ขอเชิญเข้าร่วม งานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

    {Announcement}มหาวิทย…