📣😊รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ⚖️หลักสูตรนิติศาสตร์ รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (TCAS64)📣🤗
 
🖥รายละเอียดประกาศและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก

Tags:

Comments are closed