🖥 สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/ 🖥
⏳เปิดรับสมัคร : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 – วันที่ 25 มีนาคม 2564⌛️
🗣วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 3 เมษายน 2564
📑ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 6 เมษายน 2564
😊รายงานตัว : วันที่ 17 – 28 เมษายน 2564
🖥ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2564
CONTACT US 📞โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
🖥 เพจ งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Tags:

Comments are closed