📣ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษา📣
_____________
มหาวิทยาลัยดำเนินการคืนเงินให้กับนักศึกษาที่กรอกข้อมูลขอรับเงินในเว็บไซต์
http://refund.bsru.ac.th เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็นกรณีดังนี้
_____________
1. ผู้ที่ลงทะเบียนใน http://refund.bsru.ac.th และชำระเงินก่อนปรับยอดลด :
จะได้เงินโอนคืนวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 03.00 น. (ขึ้นกับระบบธนาคาร)
2. ผู้ที่มีสถานะทุนการศึกษา (กยศ. / กรอ. / ทุนผู้พิการ) : รอทางสำนักกิจการนักศึกษานำทุนมาชำระค่าลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นเสียก่อน และจะดำเนินการคืนให้กับนักศึกษาที่กรอกเกินในเว็บไซต์ https://www.studentloan.or.th (ยกเว้นผู้ที่ชำระเงินก่อน 3 กุมภาพันธ์ จะดำเนินการคืนให้รอบถัดไป)
3. ผู้ที่กรอกข้อมูลแต่ได้ลดค่าธรรมเนียมไปแล้ว :
ไม่ได้รับคืน เนื่องจากลดไปแล้ว
4. ผู้ที่มีรายชื่อ แต่โอนไม่สำเร็จ(บัญชีไม่อัพเดท) :
ทางกองคลังจะติดต่อนักศึกษาให้อัพเดทบัญชีที่ธนาคาร
____________
ผู้ที่ยังไม่ได้ส่วนลดแต่ไม่ได้กรอกลงในเว็บไซต์ http://refund.bsru.ac.th ขอให้รีบแจ้งข้อมูล ทักแชทมาที่เพจ facebook กองคลังนี้ ภายใน 31 มีนาคม 2564 ซึ่งจะเป็นรอบสุดท้าย

Tags:

Comments are closed