เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ⚖️สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้จัดโครงการจัดทำข้อสอบวัดผลการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ท่านประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ (อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งตลิ่งชันและรองเลขาธิการสำนักฝึกอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา) มาร่วมพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้อสอบกฎหมายของสาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อนำข้อสอบ ไปใช้ในการจัดสอบวัดผลปลายภาคเรียนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ต่อไป
⚖️ทั้งนี้เพื่อให้ข้อสอบวัดผลการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานของคณะกรรมการอำนวยการ สำนักฝึกอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง

Website : สาขาวิชานิติศาสตร์ 
facebookfanpage : Lawbsru – นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Tags:

Comments are closed