📣มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตร์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64) รอบที่ 3 Admission 1 & Admission 2

⏳รับสมัคร วันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564⌛️

🖥 สมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com 🖥

🖥 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก
ได้ที่เว็บไซต์ : http://admission.bsru.ac.th

Tags:

Comments are closed