📣ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 Quota (ทั่วไป)📣

🗣มหาวิทยาลัย ขยายระยะเวลาการรายงานตัว (กรณีพิเศษ) สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS แล้วรอบที่ 2 Quota (ทั่วไป)
⏳ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 พฤษภาคม 2564
🖥รายงานตัวออนไลน์และพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th
✔️ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ที่ : เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
**กรณีพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ให้ผู้สมัครพิมพ์ใหม่อีกครั้ง จึงจะชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้*

Tags:

Comments are closed