📣ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนถึงนักศึกษา📣
🗣สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปิดให้บริการ เฉพาะช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2564
.
🖥สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ามาขึ้นทะเบียนบัณฑิตให้ทำการ “จองคิว” ผ่านลิงก์ https://link.bsru.ac.th/4kc
ให้แสดงอีเมลจองคิวก่อนเข้ารับบริการ
.
📱สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอเอกสารหรือยื่นคำร้อง ให้ติดต่อผ่านช่องทางไลน์

Tags:

Comments are closed