ข่าวประชาสัมพันธ์

รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคปกติ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประกาศรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคปกติ ปฏิทินวิชาการ, กำหนดวันสอนชดเฉย http://mis4.bsru.ac.th/registrar/Download/file_download/calendar2563-1.pdfขั้นตอนดำเนินงานล ...
อ่านเพิ่มเติม

แบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

แบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชื่อรายวิชา/หมู่เรียนผู้สอนลิงค์แ ...
อ่านเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (TCA63) รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (TCA63) รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admissi ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่า

สานสายใยรวมใจลูกสุริยะ ครั้งที่ 3

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดงาน "สานสายใยรวมใจลูกสุริยะ ครั้งที่ 3" โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวต้อนรับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุ ...
อ่านเพิ่มเติม

 

ข่าวรับสมัครงาน

JOB OCSC : App ที่ช่วยให้คุณไม่พลาดการสอบงานราชการ

JOB OCSC : App ที่ช่วยให้คุณ... - สามารถดาวน์โหลดและพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ อิเล็กทรอนิกส์ (ใบภาค ก. อิเล็กทรอนิกส์) ง่าย ๆ ได้ในมือถือท่าน - ติดตามข่าวการรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ...
อ่านเพิ่มเติม

 

ภาพกิจกรรมโครงการ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการความรู้ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการความรู้ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เ ...
อ่านเพิ่มเติม

การอบรมทักษะการใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Excel) ให้แก่นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา : การอบรมทักษะการใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Excel) ให้แก่นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ระหว่ ...
อ่านเพิ่มเติม