สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในหัวข้อเรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจไทยในสภาวะวิกฤติโควิด-19”

ภาพบรรยากาศ การจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา : สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในหัวข้อเรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจไทยในสภาวะวิกฤติโควิด-19”

วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา : สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในหัวข้อเรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจไทยในสภาวะวิกฤติโควิด-19”

โดยมี วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ “คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” อดีตนายกรัฐมนตรี

โดยมี ผศ.ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี เป็นประธาน เปิดโครงการฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม ณ อาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระ

เขียนข่าวโดย:นางสาวกติกา เปรมเดช
Cr.ภาพ:นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ ชั้นปีที่4

แชร์ข่าวนี้