กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานระยะที่ 2

กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานระยะที่ 2
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จำนวน 289 อัตรา
ระหว่างวันที่ 16 – 23 กันยายน 2564
ช่องทางสมัครงาน https://mhesi.bsru.ac.th/ระยะที่สอง-๓เดือน/
#บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#มหาวิทยาลัยสู่ตำบล
#BSRU#U2T 

อ่านเพิ่มเติม : Facebook

แชร์ข่าวนี้