สานสายใยรวมใจลูกสุริยะ ครั้งที่ 3

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดงาน “สานสายใยรวมใจลูกสุริยะ ครั้งที่ 3” โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวต้อนรับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงานกิจกรรมครั้งนี้กันอย่างอบอุ่น ภายในงานมีการมอบโล่รางวัลคนดี ศรีสมเด็จ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงานในสาขาวิชา รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ ทั้งนี้ภายในงานมีการจับสลากรับของรางวัล การแสดง ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้างานเป็นอย่างมาก

 

แชร์ข่าวนี้