ข้ามไปยังทูลบาร์

รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคปกติ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประกาศรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคปกติ
ปฏิทินวิชาการ, กำหนดวันสอนชดเฉย
http://mis4.bsru.ac.th/registrar/Download/file_download/calendar2563-1.pdf
ขั้นตอนดำเนินงานลงทะเบียน
http://mis4.bsru.ac.th/registrar/Download/file_download/register2563-1.pdf

วิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคปกติ