วันเวลา เปิด / ปิด ทำการ

ที่ตั้ง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคาร 27 ชั้น17
1061 ซอย อิสรภาพ 15 แขวง หิรัญรูจี เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600

ภาคเรียนที่ 1 และ 2
วันจันทร์ ถึง พุธ เวลา 08:30 – 18:30 น.
วันพฤหัสบดี ถึง ศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น.
วันอาทิตย์ เวลา 09:00 – 15:00 น.
หยุดวันนักขัตฤกษ์

ภาคเรียนฤดูร้อน (เทอม 3)
วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08:30 – 18:30 น.
วันอาทิตย์ เวลา 09:00 – 15:00 น.
หยุดวันนักขัตฤกษ์

ปิดภาคเรียน
วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น.
หยุดเสาร์  อาทิตย์  และวันนักขัตฤกษ์

แชร์ข่าวนี้