หน้าแรก

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนรู้ Online ของ อ.เพชร 

♣เชิญนักศึกษาและผู้สนใจเยี่ยมชมเพื่อค้นหาความรู้เกี่ยวกับการวัดผลและวิจัยทางการศึกษาจากห้องต่าง ๆ  ที่MENUด้านบนและด้านล่างค่ะ