หน้าแรก

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนรู้ Online ของ อ.เพชร 

♣เชิญนักศึกษาและผู้สนใจค้นหาความรู้เกี่ยวกับการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษาจากห้องเรียนรู้ต่าง ๆ โดยคลิกที่ MENUด้านบนและด้านล่างค่ะ 

 

ห้องดู VDO
ห้องเรียน Moodle
ห้องอ่าน E Book
ห้องอ่านบทความ
ห้องค้นคว้าเพิ่มเติม
ห้องสืบค้นงานวิจัย
ห้องเว็บสื่อดิจิทัลเพื่อการวัดฯ

 

ห้องตอบคำถาม